Vietnamese Typing Practice

Khi rảnh rỗi, tôi thích học tiếng Việt và tiếng Trung. Để trở thành thành thạo, đó là một con dường dài,nhưng nếu tôi luyện tập hàng ngày, tôi càng ngày càng tốt hơn. Ngay bây giờ, tôi đang gõ rất chạm và sử dụng phần mềm dịch thuật. Nhưng trong tương lai, tôi hy vọng tôi sẽ có thể viết mà không cần sử dụng Google để giúp tôi.